رجب حاجی ئاکره یی

ره نگاو ره نگ

به ريزان له م  لابه ردا باسى روشنبير ى سكسى ده كه ين .

 جون له سكس تيدگه ن ئايا سكس كاريكى خرابه ؟

ئايا خوشه ؟

ئه گه ر خوشه بوچى به شرمه وه باسى ليوه بكه ين !

برسيارك ئايا ئافره تان شان به شانى بياو حه ز ي له سكسه ياخود فانتازيا ي سكس له لايان ئافرت زياتريشه تكايه ئه مه ته نيا ئافرتان وه لام بدنه و ه ؟

  ياخود گه نجه كان به كج و كور ه و ه تا جه راده يه ك له سكس ده ترسن و بو چي ده ترسن؟

 ئايا بيان وايه سكس ده بيته هو ي  ضررو زيان ؟

ئايا نازانن سكس كردن نه تنها ضرري نيه به لكو سوديشي زور زوره ؟

    هيوادارم له م لابه ر يدا كوردكاني دروه ى ولات بو زياتر ورزاندنى مسئله سكسيه كان يارمه تيدر بن و هاوكارى كه نجه كان بكن له روى روشنبير سكسى ؟

+ نۆسراوه‌ له‌  23 Apr 2010کات ژمێر 4 AM  له‌ لایه‌ن رجب  |