رجب حاجی ئاکره یی

ره نگاو ره نگ

Kurdistan'a min

Li ser çiya û zozanan
li biheştê me.
Germiya xwe bîne rojên havînê,
bizotekî ji bo vêxistina agir.
Xemildar in havîn û zivistan
li welatê bav û kalan.
Li hezaran desşt û çiya

dibiriqin stêrên şevê.
Û awazên tembûran
deng vedidin ji zinaran.
Sorgul û nêrgiz li herder,
ev e Kurdistana min.

Tucaran nakim ji bîr
asîmanê te yê şîn.
Ne tava roja te,
ne heyva zelal.
Ne rêyên çiyayan,
heval û hogirên ewran.

Li van geliyên bêhejmar,
rût û pêxas jî gerîm.
Şevên te yê berfîn,
binax kirin dostên min.
Lê hêviya xebatê, berbangê,
rakir xwîsara şevê.

Hê jî li van zozanan
sedhezar in tirs.
Şer anî mirin, kuştin,
û vexwar Ejdeha xwîna mêran.
Lê ji egîdan re heyf û girametî
rakir Kurdistana min.

Ev xuşîna ava çeman,
herdem guhdarê te me.
Bi lêdana berbangê re,
bilûra şivan.
Distrêm li nik bêrîvanê,
çi xweştir ji siya darê

+ نۆسراوه‌ له‌  28 Oct 2010کات ژمێر 10 AM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

+ نۆسراوه‌ له‌  1 Aug 2010کات ژمێر 14 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

سثيَداتةباش

ئةو..
ض سلاظة ؟
ذ وان ليَظا دةردكةظيت
ذىَ دباريت
شيرو شةكــــر
ض خوناظة ؟
ذمذيلانكيَت
دو ضاظيَت تة
هيَدى دكةظيت
هش وسةودا
ذسةرىَ من بــــر
ض طةردةن و سنطىَ خاظة؟
بئة ظىَ سحارىَ د كةنيت
بيَهنا طولاظىَ ذىَ دضيت
تة دلىَ من
ثىَ كةر كةر كــــــــر
هةى خاتينىَ
سثيَدا تةذى
سةد جار باشـــــتر
هةى خاتينىَ
وارطةهةك ذ عةشق و ئةظينىَ
كو دلــــــة
جانى يةك يا دخوة وةركرى
كو سور طولــــــة
بو تة ، لظىَ بهارىَ....
لظىَ سحارىَ...........
ديارينة و
شةمالكةك ذى
د نا ظدا يا هــــــلة
بتنىَ تشتىَ كيَم ذبهارىَ
يابىَ ئاواز و بلبلــــة
ئةظجا ........
هةمى تشت بوتة ديارى
بةس نة هيَلة
زيَدة ب بيتن ئةظ كولة
+ نۆسراوه‌ له‌  31 Jul 2010کات ژمێر 18 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

 

shev

 
Baran ji erd û ezman dibarî 
Seyê pîr li ber derî
Çav li xew ne direyî
Mîya sitewr ne dimarî

Vizeviza bayê cemidî
Dihat ji sefirnên xanî
Dengê zûrezûra gurên birçî
Dihat ji alyên jorî
Şewqa birûskan dida xênî

Reqereqa ewrên tarî
Bizinên şil li dor nêrî
Qîjeqijên qazên sipî
Ji dûr dihat dengê tortorîkî
Lê vedigerand sekî birçî

Pîrebîk û heft sêwî
Maleka biçûk li kevîya gundekî
Gundekî dûr bû li ser mitikî
Sopeke tepikî bê rimî
Şikestî û qûl bû ew derî

Ne semyan û ne xwedî
Diketin Derya bêbinî
Diketin xewa bê dawî
Didîtin xewnên bêhêvî
Mîna xewnên şevê dî

+ نۆسراوه‌ له‌  31 Jul 2010کات ژمێر 18 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

شعرا کوردی که ب پیتیت لاتینی هاتیه نفیساندن مالپه را رجب حاجی


درێژایی بابه‌ت
+ نۆسراوه‌ له‌  31 Jul 2010کات ژمێر 18 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

زولفى جوانى تو ئةو زولفى خاوة

ئاگر لة جةرگو هةناوم داوة

ئةتو لة مانگى, يان لة روَذى گةش

هةتا من دةژيم ،توى لة سةر چاوة

ئةگةر من مردم،وةرة سةر قةبرم

بكة توَ شايى،لىََ دة گولاوة

مةترسة لة من ئةمن هةژارم

داووةتى بكة لة سةر ئةم چاوة

ئةو كاتة بلىَ بة دةنگو هةوار

يادى ئةم مردوو، لةم دلة ماوة

بزانة كاتى ووتنى ئةو قسةت

خوشترين كاتة ،بوَوةك من لاوة

+ نۆسراوه‌ له‌  29 Jul 2010کات ژمێر 17 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

ئةكةر خةمت بيرم بكات


                                ئة كةر عشقت زنجيرم بكات

                                ئةكةر دلت لةيادم بكات

                                هةر ئةليم خوشم ئةوى

                              ---------------------------
                              جوانترين ناو ناوى توية

                              جوانترين دل دلى توية

                             جوانترين خةونم خوشةويستى توية

                        -------------------------------------------------
                             ئةكةر زةريا بم هةزينى

                             ئةكةر ئاكر بم سوتينى

                            ئةكةر دةريا بم خنكينى

                           ناوت لة دلمدا هةر ئةمينى

                     --------------------------------------
                          شعر نانوسم باسى تو نةكات

                         كول بون ناكةم بونى تو نةدات

                         دليشم ناويت يادى تو نةكات           

             -----------------------------------------

+ نۆسراوه‌ له‌  29 Jul 2010کات ژمێر 15 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

)باران زعه ورانه روندك زچافانه هه فالينى زدلانه بيرهاتن كاكلا هيفيانه.

٢)ده م دبورن خوناكرن روزدجن ئافادبن به لئ بيرهاتن هه ردئ مينن وندانابن دلدارهه ردئ مينن بئ ئومئدنابن نابن.


٣)ئه ز نه كه وئ دافاته مه،تونه شي من بخابينى!نه سوركولا باخجئ ته مه داتومن بجرمسينى!بزانه ئه ز هوزانفانم،هه لكرئ بارئ خه مانم نوزدارئ خرنه خوشانم ده ردئ دلئ بكوفانم ...


٤)ئه گه ر ئه زهاتمه گوشتن دي ته گونه هبارگه ن جونكي نافي ته يي ل سه ردلي من نفيسايه
٥)كوردي(حه شته دكه م) فارسي(دوست دارم)عربي(أحبك) إنكليزي(ئاي لافيو)صيني(هوئاين) تركي(سه فيورم) هندي(ماتوم سي محبت كرتاهو) ألماني(ئه ش ليبه ديش) يوناني(سه غه باو) أوكراني(ياكوخايوتيته)

٦)ج دل بى برين نينن ج جاف بى ديتن نينن ج قه هر بى ئه كه ر نينن ج ريبار بى ئاف نينن ج بلبل بى ئاواز نينن ج هه فاليت باش وه كى ته نينن.


٧)دي بهاحوشيت خوهيليت دي روز
روناهيا خوهيليت دي نوروز ئاكري
خو هيليت باش بزانه ئه ز ته ناهيلم

٨)هه كه ر ئه س كولبم تو بهينا مني. هه كه ئه س مه لك بم تو تاجا مني . هه كه رئه س مروف بم تو دلي مني ...


٩)نه بيزه توديري توهه رده م ل بيري ديربيناته مرنه مرن نه ب ده ستي منه

١٠)دلئ ئه فيندار سوزئ دخازيت * دلئ بريندار ده رمانى دخازيت *دلئ خه مكين به يفه كا شرين دخازيت *دلئ بئ مراد مرنئ دخازيت *بلبلئ هه زار كوله كا كه ش دخازيت *له وما دلئ من يئ غه ريب ديتنا ته دخازيت بوته ديار

١١ )خوزي خه زاله ك بام لسحرايئ يان بلبله ك بام لجياي يان إتيمه ك بام لبه رسنكى دايئ نه عاشق بام لفئ دونيايئ .

١٢)ج بارجاته بفيت زله شي من بسوزه ئه زدي بروندكين جافين خوفه مرينم به لي هشياربه دلي من نه سوزه جنكي حه شى كرناته ياتيدامن زبه رته يه....

١٣) بلبله كيى كوته ده يكاخو بوجي ئه س وتو دجانين ده يكاويى كوت خوزى ئه م وه كيى وى دجان باين ئه وي في نامي دخوينيت

١٤)ئه فينامه نه كه ياري .. من دل داته ب دياري دا لمن رون كه ي شه فا تاري.


١٥)ئاخ بودلئ بريندار
ئاخ بوكه سين ئه فيندار
ئاخ بوزيانا بئ كه سوكار
ئاخ بوبلبليت بئ ئاواز
ئاخ بوبرينيت بئ ده رمانئ
ئاخ بوناميت بئ خودان
ئاخ بوبه يفيت بئ رامان
ئاخ بو ئه فينا بر نه ديار
ئاخ بودلئ ئيش وزار

١٦)من دفيت نامه كئ بوته فريكه م كه س نينه بينيت بده مه ف بلبلى ترسم بخينت بده مه ف عه ورى ترسم بارانئ لئ بارينت بده مه ف هه واى ترسم نه ينيت به لى دئ كه مه دلئ خودا و دئ باريزم دا بو جافين ته بمينت .

١٧)من برسيارا دلئ خو كر بوجي هند حه شته دكه ت"بوجي ته زبيرناكه ت"بوجي هه ر به حساته دكه ت"كوته من نه شولاته يه"

١٨)بخودي أفه نه أفينه ديناره ك دبه ر يكامندانينه يادبيشيت من بخوبينه وجبكادولاري به رميلامن ني نه تو بخودي ماأفه نه يادينه

١٩)من لسه ر به لگي گولي نفيسا ئه ز حه شته دكه م به لي ته وه كي بزنا خار

٢٠)¤بهار كه ش نابيت بئ باران
¤كول ناخه مليت بئ ئافدان
¤زيان نا بوريت بئ كاودان
¤ دل نا مريت بئ ¤ فيان

٢١)ئه زئ سلم ئه ز ئاش
نابم.
عه ردئ تو لئ ئه ز
لينابم.
زجاف وبريت وليفي ته تيرنابم.

٢٢)ئه زغه ريبم زده نكى ته.. بوجى نائين نامين ته.. ئاسته نك كه تينه ريكاته.. يان دولار نه مايه به ر موبايلاته.. يان ئه زنه مايمه ل بيراته.

٢٣) +""+jazhnt+""+
"+ piroz +"
"+. bet .+"jazhna newrzyt le pirozbet w to rawsha
bwharey to koleka adamawa

٢٤)ئه كه ر ربهارزبيركه ت خه ملاخوئه كه ركول زبيركه ت بهناخوئه كه ردووعاشق زبيركه ن ئه فيناخوئه كه ركوتربهيليت هيليناخوئه كه رتوبهيلىده واماخوئه س زبيركه ناكه م4سه نتيت ريسالاخو،؟

٢٥)ئه كه رشه فئ روناهى دا. ئه كه ر روزئ تارياتى دا. ئه كه ر ئاكرى سه رماتى دا.ئه كه ر رحكاشرين جود قبريدا. هينكئ تو نامينيه دفى دليدا.

٢٦)ئه م كارته داخل بكه 221(خ.و.ش.م.د.ه.و.ي.ي.ت)#.Ok.حيسابه كه ت 10:06ماجه

٢٧)ئه گربوريكاته نه بيت ئه زناهافيژم ج بينگافيت خو.ئه گربو دلىته نه بيت ئه ز نابيژم ج پيفيت خو.ئه گربوديتناته نه بيت ئه ز ناگرينم چافيت خو


٢٨)ئه گه ر ده ريا بمينيت بئ ئاف ئه گه ر بلبل بمينيت بئ ناف ئه گر گول بمينيت بئ خوناف ئه س ته ناهيلم بئ سلاف .

٢٩)ئه گه ر چيا گه هشتنه ئيك ئه گه ر ده ريا هشك بوون ئه گه ر مرن نه ما پاشى هينگى دى ته هئلم


٣٠)بشتي جه ندسالازمر نامن توبهيه سه رقه بري من توبخه نجه ري فه كه ي دلي من يانفيسي من تودفي خوشتفيمن

نه ئه ز روزم ته ببينم نه ئه ز شه فم ته بنفينم .بتنى ئه ز دشيم ته دلدا بحه وينم
نه توخيب و نه ديراتى ونه قه در و نه بيراتى من دير نا كه ن زجافين ته ين زيهاتى
ج كافا ئه ز شيام به فرى ره ش كه م ئو ئاكرى ما جى كه م وى ده مى دى شيم ته زبيركه م
بلا زيندان مالا من بيت قبرستان جهى من بيت به لى بلا دلى ته هه فالى دلى من بيت
ز ته سل نابم دلدارم خاين نابم عاشقم دوو دل نابم حه ز ته دكه م ليفه نابم
ده م دبورن خو نا كرن روز دجن وئافا دبن بيرهاتنين دلسوزيا هه فلينى نامرن
خوزى شينا دلى من كول بانه دا من جارجار.بيشكيشى ته كربانه
ئه ز دزانم رحا كولى دناف ئاخى دايه به لى باوه ربكه نافى ته دناف دلى مندا يه
عاشق دعه شقى دا ديندبن كول دناف باغادا شين دبن مخابن يت وه كى ته زمن دير ببن
بلند ترين ده نك كازى ته دكه م دناف دلى خودا داخازا ته دكه م بخودى ئه ز كه له ك حه شته دكه م

هيفي دارم بدلى وه بن
+ نۆسراوه‌ له‌  29 Jul 2010کات ژمێر 14 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

ثرسياريَك !!! كاتىَ كة بة خؤشةويستترين كةست بلَيَيت كة تةنها ئةوت هةية و تةنها ئةوت خؤش ئةويَت ئةوسا ئةو هةرضى لةبةر دةستيايةتى تيَت بطريَت و هةتا ئةتوانىَ قسةى ناشرينت ثىَ بلَيَت ئةوسا تؤ ض هةستيَكت ئةبيَت ؟ ئةزانن من ئةوةندة مردووم كة ئيتر هيض شتيَك و هيض كةسيَك ناتوانىَ مردنى من بسةلميَنىَ .  
 
====================================

ديسانةوة دلَم داواى تؤ ئةكات . ئةزانى جاران خةونى عةشقت ئةهات و دنياى ناخمى ئةهةذان , بةلاَم ئةم رِؤذانة هةنطاو بة هةنطاو و سيَبةر بة سيَبةر لةطةلَمداية ئةم رِؤذانة كة تيَئةثةرِن وا هةست ئةكةم زياتر لة هةميشة لة تؤ نزيك بوومةتةوة , لةم رِؤذانةدا دلَم زياتر بيانوى تؤ ئةطريَت و منيش هيض رِيَطايةك بؤ ئارام كردنةوةى دلَم شك نابةم . لةم رِؤذانةدا بةردةوام ئاسمانى دلَم هةوراوية . بيرت ئةكةم بة دواى رِيَطايةكةوةم , رِيَطايةك بةقةد ثانتايى ئاسمانةكان , رِيَطايةكى بىَ كؤتا , رِيَطايةك كة كؤتاييةكةى خؤرهةلاَتى دلَم بيَت . هةستيَكى سةير ثيَم دةلَيَت كة بؤ طةيشتن بة تؤ رِيَطايةكى زؤرم نةماوة . ئيتر كاتى ئةوة هاتووة كة ئةم ضاوةرِوانية تالَة كؤتايى ثىَ بيَت . ئةزانى بؤ يةكةمين رِؤذى بينينت ض خةونيَكم لةسةرداية ؟!هةموو طوولَةكانى دونيا بؤ ثيَشوازى رِيَطاكةت ئةهيَنم , سفرةى دلَم لة ذيَر ثيَت دا دائةخةم هةتا هةنطاوة زيَرِينةكانتى بخةيتة سةر و ديوارى تةنياييم برِوخيَنيت . هةموو عةشقى خؤمت ثيَشكةش ئةكةم . برِوا بكة ئةطةر هةموو طوولَةكان و باشيةكان و جوانيةكانت ثيَشكةش بكةم هيَشتا لة بةرامبةر خؤشةويستى تؤدا كةمة . هةر كاتىَ بير لة ضاوةكانى تؤ ئةكةمةوة ثاكى ورِاستيم زياتر بؤ رِوون ئةبيَتةوة . ضاوانت هيَماى رِاستطؤيى و بوونت هيَماى هةموو باشيةكانى دوونياية . زؤرم هةولَدا يةكيَك بدؤزمةوة هةتا شويَنى تؤ ثرِ بكاتةوة بةلاَم بة داخةوة ! كةس نةيتوانى وةكو تؤ بيَت لةبةر ئةوةى تةنها تؤ ئةتوانى ئةم خؤر ئاوا بوونة تالَة بكةيت بة خؤر هةلاَتنيَكى شيرين . وةرة ...... وةرة كة بة هةموو هةستيَكمةوة ضاوةرِيَتم .ئةم نامةيةش وةكو هةموو نامةكانى تر تةواو بوو . ديسانةوة وةكو هةموو نامةكانى ترم ناضارم ووتة نةوتراوةكانم لة بير بكةم . 

 لة ذيَر سيَبةرى ئةمن ترين سيَبةرى طةردوون دا بيت و هيوا خوازى هيواكانتم .

====================================

  

 هةر كاتىَ كة بيرت ئةكةم ديَم و بة قةد رِادةى بير كردنةكةم بؤبينينت ئةطريم , بؤ ئةوةى كةسيش طريانةكانم نةبينىَ ئةبم بة ماسية كى بضوك و ئةرِؤمة قوولاَيى دةرياوة ئةوسا نة كةس طويَى لة دةنطمة و نة كةسيش فرميَسكةكانم ئة بينىَ . ئيَستا تىَ طةيشتى بؤضى ئاوى دةريا سويَرة ؟

ئةى ئيَستا تىَ طةيشتويت من ضةندة بيرت ئةكةم ؟ بير لةو هةموو دةرياية بكةرة وة كة ئاوةكانيان بة فرميَسكى من سويَر بووة .

                      

 

 

=======================================================

 

من لة ذيَر باراندا رِاوةستاوم و ضاوةرِىَ ى تؤ ئةكةم , ضةترم بةسةر سةرةوة نية ئةمةويَت هةنطاوةكانت و ذمارةى دلَؤثةكانى باران بذميَرم . تؤ بةر لة خؤش بوونةوةى باران ئةطةيت يان باران بةر لة هاتنى تؤ خؤش ئةكاتةوة ؟ من كة طوىَى نادةمىَ , تةنانةت ئةطةر سةد سالَ لة ذيَر باران بة بىَ ضةتر بميَنمةوة بةلامةوة طرنط نابىَ . نة لة بؤنى باران هيلاك ئةبم و نة لةو خاكةى كة باران تؤزى لىَ برِيوة .هةر كاتىَ بالَندة دةنط خؤشةكان ئاوازى بيَقةرارى بضرِيَنن و تؤش ويستت ديوارى نيَوان بةيةكطةيشتنمان برِوخيَنيت وةرة .

من تا كؤتا وة رزى باران ضاوةرِيَت ئةميَنمةوة .

==============================================================

+ نۆسراوه‌ له‌  29 Jul 2010کات ژمێر 14 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

پیْت نالَيَم خؤشم ئةويَيت ,

بةلاَم سويَند ئةخؤم كة خؤشم ئةويَيت .

پيَت نالَيَم كة هةرچيةكت بويَت ئةتدةمىَ ,

 لةبةر ئةوةى هةموو شتيَكى من تؤيَيت .

ئةگةر رِؤژيَك چاوانت ثرِ لة فرميَسك بوو , ب

ة دواى شانيَكدا گةرِايت هةتا لةسةرى بگريت ,

بانگم بكة ,

بةلَيَن نادةم كة پيرت بكةمةوة بةلاَم منيش لةگةلَتا ئةگريم

 .ئةگةر بةدواى پةيكةريَكى بيَدةنگدا گةرِايت هةتا بةسةريدا هاوار بكةيت ,

 بانگم بكة  بةلَيَن ئةدةم بيَدةنگ بميَنمةوة .

ئةزانى هةموو شةوىَ ئةوةندة بيرت ئةكةم كة بة فرميَسكةكانم هةموو كؤلاَنةكانى شارى ئاکریْ  تةرِ ئةكةم ؟

ئةزانى ئارامى گيانم زؤرت بير ئةكةم و زؤرم خؤش ئةويَيت؟

 كةواتة هةميشة ئاگات لة خؤت بيَت .

         
+ نۆسراوه‌ له‌  29 Jul 2010کات ژمێر 14 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

جاريَك بؤ يةكيَك مردم كة هةر نةيزانى كة هةم , بةلاَم ئيتر دواى ئةو ثةيمانم بة خؤمدا كة بؤ كةسيَك تام لىَ بيَت كة بؤم بمريَت

+ نۆسراوه‌ له‌  29 Jul 2010کات ژمێر 13 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

+ نۆسراوه‌ له‌  25 Jul 2010کات ژمێر 17 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

رجب حاجي ئاكرةيي


درێژایی بابه‌ت
+ نۆسراوه‌ له‌  20 Jul 2010کات ژمێر 18 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

رجب حاجي مدير سايت


درێژایی بابه‌ت
+ نۆسراوه‌ له‌  20 Jul 2010کات ژمێر 18 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

گلچینی از بهترین شعرها و اس ام اس های عاشقانه . تو آپ امروز قصد دارم گلچینی از بهترینها رو تو این پست بزارم امیدوارم که خوشتون بیاد


درێژایی بابه‌ت
+ نۆسراوه‌ له‌  20 Jul 2010کات ژمێر 18 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

آرزويم اينست:

نتراود اشک از چشم تو هرگز؛مگر از شوق زياد

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز.... 

وبه اندازه هر روز تو عاشق باشي

عاشق آنکه تو را مي خواهد

و به لبخند تو از خويش رها مي گردد

وتورا دوست بدارد به همان اندازه...

که دلت مي خواهد....

 

 

شب من تارو سیاهِ پایان نداره

تن من در شهر غربت سامان نداره
مثل یه لاله در بیابان
پرپر شدم من از داغ یاران
هرگز نبارید یک قطره باران
روی تن من ای سوگواران
اینجا غمینم شب در کمینم
یاران من کو؟یاری نبینم
ای اشک چشم ابراببار ببارتو صحرا
در این کویر وحشت رو تن تشنهُ ما
اینجا غمینم شب در کمینم
یاران من کو؟یاری نبینم
یاران من نامتان زمزمهُ شبهای مستی من است
یادتان شوق من و عشقم و هستی من است
دل من در سوگ یاران ماتم گرفته
گل من پژمرده در باد،فصل بهاران را غم گرفته
اینجا غمینم شب در کمینم
یاران من کو؟یاری نبینم
====================
 
من هنوز خاک زير پاهاي تو هستم
من هنوز عاشقم هنوز وفادارم
من هنوز چشم انتظارم
من براي بغض صداي تو دلتنگم
و براي چشمهاي تو ميميرم
من با تو عشق را لمس ميکردم
من با تو روز را مي فهميدم
و شب را حس ميکردم
من با تو به گذشت زمان عشق مي ورزيدم
و امروز به گذشت زمان افسوس مي خورم
من هنوز اين حقيقت تلخ را باور ندارم
من هنوز نسيم سرد کويررا بر گونه هاي تو حس مي کنم
من هنوز دستهاي تو را در دستهايم دارم
من هنوز با اندوخته اي از عطر شانه هاي توتنفس مي کنم

     

+ نۆسراوه‌ له‌  4 Jul 2010کات ژمێر 15 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

دل من تنها بود،


دل من هرزه نبود


دل من عادت داشت که بماند يک جا


به کجا؟


به در خانه تو


دل من عادت داشت


که بماند آنجا،پشت يک پرده توري


که تو آن را به کناري بزني...


دل من ساکن ديوار و دريست


که تو هر روز از آن ميگذري.


دل من ساکن دستان تو بود


دل من گوشه يک باغچه بود


که تو هر روز به آن مينگري


راستي دل من را ديدي؟

+ نۆسراوه‌ له‌  4 Jul 2010کات ژمێر 15 PM  له‌ لایه‌ن رجب  | 

پێم بلێ من ئه‌وکه‌م که‌ تۆم خۆشده‌وێ
چوونکه‌ من ئه‌وکه‌سه‌م که‌ دلم تۆی دوێ
من گولێکی سورم خۆم دایه‌ ده‌ستی تۆ
وه‌رزی به‌هاره‌ له‌لام ئه‌و عه‌شقه‌پاکه‌ی تۆ
چی بکه‌م که‌ ناتوانم بلێم هه‌رتۆم خۆش ده‌وێ
گه‌ربه‌ زمانی شه‌عرنه‌بێت چۆن بلێم هه‌رتۆم ده‌وێ


درێژایی بابه‌ت
+ نۆسراوه‌ له‌  15 Jun 2010کات ژمێر 19 PM  له‌ لایه‌ن رجب  |